Koulutuksen rakenne

koulutuksen rakenne

Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

 • toimia palvelulähtöisesti ja organisaation tietohallintostrategian mukaisesti
 • tieto- ja viestintätekniikka-alan toiminnan pääperiaatteet
 • esitellä organisaation toimintaa

Ohjelmiston suunnittelu

Koulutuksen jälkeen osaat

 • ottaa huomioon suunnittelussa asiakkaan kokonaistarpeet
 • suunnitella käyttöliittymän ja toimintalogiikan
 • laatia ohjelmiston suunnitteluun liittyvät dokumentit

Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

Koulutuksen jälkeen osaat

 • toteuttaa sovituilla kehitysympäristöillä tai ohjelmointikielillä asiakkaan tarpeet täyttävän ohjelmiston
 • testata ohjelmistoa sen toimivuuden varmistamiseksi
 • ottaa ohjelmiston käyttöön tuotantoympäristössä

Palvelin- ja työasematuessa toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

 • toimia tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ongelmatilanteiden korjaamisessa sekä uusien toimintojen kehittämisessä
 • hoitaa tieto- ja viestintäteknisiä tukitehtäviä oman vastuualueen mukaisesti’
 • osallistua asiantuntijana organisaation laitteistojen hankintaprosessiin
 • asentaa hankitut laitteet ja opastaa käyttäjiä niiden käytössä

Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

 • selvittää sovellusten käyttöön liittyviä ongelmatilanteita
 • opastaa tai kouluttaa käyttäjiä
 • toimia sovelluksen käyttökouluttajana
 • hoitaa tieto- ja viestintäteknisiä tukitehtäviä oman vastuualueen mukaisesti
 • ottaa vastuun jonkin sovelluksen asennuksesta, konfiguroinnista ja koulutuksesta

Opiskele datanomiksi tai suorita tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto