Miksi datanomiksi

Tietotekniikan osaamista tarvitaan kaikkialla. Koulutus antaa laaja-alaisen osaamisen, jota jokainen voi hyödyntää omassa elämässään, työssä, opinnoissa tai vapaa-ajalla harrastuksissaan.

Datanomi työelämässä

Datanomiksi opiskellut osaa ja pystyy hyödyntämään tietoteknistä osaamistaan eri aloilla, erilaisissa työtehtävissä. Hän esimerkiksi ohjaa, neuvoo, opettaa, asentaa, suunnittelee ja toteuttaa. Datanomeja tarvitaan siellä missä tietokoneita on ja niitä käytetään.

Suuntautumisalasta riippuen datanomi voi toimia erilaisissa työtehtävissä tietotekniikkaa hyödyntäen. Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi mikrotukihenkilön tehtävät, HelpDesk-tehtävät, käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, vaativat toimistotehtävät, opetus- ja ohjaustehtävät.

Datanomi jatko-opinnoissa

Tietojenkäsittelyn perustutkinto on hyvä ponnahduslauta seuraavaa tutkintoa varten, esim. insinööri tutkintoon ja muihin amk-opintoihin. Moni hakeutuu koulutukseen juuri siksi, että saa tietotekniset valmiudet selviytyä ja päästä jatko-opintoihin. Datanomiopinnoista saa hyödyn sekä opintopisteinä että osaamisena, opiskelu on jatkossa huomattavasti helpompaa, jos tietotekniikan osaaminen on jo entuudestaan hallussa.

Opiskele datanomiksi tai suorita tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto