Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi) koulutuksen rakenne:

Datanomi-koulutuksen rakenne

Pakolliset tutkinnon osat:

Palvelutehtävissä toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tunnistaa, kuvailla ja dokumentoida liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät
 • käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssäsi
 • käyttää sosiaalisen median työkaluja
 • suunnitella ja valmistella palvelutilanteen
 • palvella asiakasta ja hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet
 • viestiä sähköisesti ja kirjallisesti
 • laatia, ylläpitää ja muokata tilastoja ja raportteja
 • ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa
Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä
 • asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat
 • konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi
 • kytkeä työaseman verkkoon
 • testata ja dokumentoida työaseman käyttöönoton

Osaamisala (valitaan toinen)

Ohjelmistotuotannon osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 • määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot
 • suunnitella ohjelmiston rakenteen
 • laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation
 • suunnitella ohjelmiston toteuttamisen
 • toteuttaa ohjelmiston
 • testata ja dokumentoida ohjelmiston
Käytön tuen osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 •  ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja
 • hallinnoida palvelinohjelmistoja
 • virtualisoida palvelinympäristön
 • huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta
 • asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet
 • tuottaa tietoverkkoon palveluja
 • ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön
 • kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita
 • dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton

Opiskele datanomiksi tai suorita tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto